top of page

Milline on edukas disain?

Oled sa mõelnud, miks tihti kasutatakse igas erinevas valdkonnas sõna DISAIN? Ja mida see siiski tähendab? Mõtestan siin lahti selle sõna tähenduse.


Disain on mõtteviis

Disain on kavandamine, planeerimine ja loomine. Disain on ka äriprotsess ja mõtteviis. Disaini mõju mõistmiseks ja suurendamiseks on vaja tunda ärivaldkondi ja olla kursis ka seadusandlusega, et mõista, kuidas süsteeme disainida. Disain on päästik lahendustele, mis on suunatud tõeliste vajaduste rahuldamiseks. See on see, kui idee saab reaalsuseks.


Disain avaldub märkides, ikoonides ning sümbolites, ühiskonnas ja inimeste enda identiteedi kaudu. Disain on visuaalne, esteetiline ja loominguline protsess lahenduste otsimiseks, väljakutseid lahendav ning samas ka varjatud probleemide nähtavale toomine. Disain ongi protsess, mis pöörab väljakutsed võimalusteks.


Disain hõlmab väga palju valdkondi. Näiteks loomemajandus ja ärimaailm on väga tihedalt seotud. Selle mõistmiseks tuleb õppida ja mõista spetsiifilisi disaini- ja äriprotsesse.
visuaalne disain

Mis on visuaalne kommunikatsioon?

Suhtlemine on vajalik nii verbaalselt, kirjalikult kui ka visuaalselt. Visuaalne kommunikatsioon on jutustamine sõnade, piltide, värvide ja tekstide abil. Loodud visuaalne keel ja formaat mõjutavad loo vastuvõtmise võimalusi. Disainides visuaalset kommunikatsiooni peab eelnevalt teadma, kellele see on suunatud. Meeldejääv visuaalne kogemus võimendab ja toetab sõnumi edastamist kas positiivsel või negatiivsel viisil. Ülekoormatud visuaalid tekitavad pigem negatiivset kogemust.Milline on edukas disain?

Edukas disain on kooskõlas ärimudelia, brändi visiooni ja lõpptarbijatega ning esteetiline. Väga keeruline on hinnata väärtust, mida disain annab. Selle kasu on võimalik mõõta mõne aja möödudes. Mõõta saab turuosa kasvu, käivet, kasumit, brändikuvandit, meedia arvustusi ja auhindu. Täpsemaks mõõtmiseks tuleb projekti juba eelnevalt lisada eesmärk ja soovitud tulemus, mida disainiga tahetakse saavutada ja kuidas seda soovitakse mõõta. Hiljem selle mõju hindamine on keerulisem. Tulemuslikkuse mõõtmiseks sobib kasutada ka SMART lähenemist. Edu mõõdikud sisaldavad kvantitatiivseid (numbreid) ja kvalitatiivseid osasid (turupositsiooni, väärtust, mainet).


Igapäevaelus oleme ümbritsetud erinevate disainiprotsessidega. Disain on ajas muutlik ning peegeldab meile erinevaid ajastuid, sotsiaalseid trende, teemasid ja reegleid. See on korduv, aga eristatav ja tsükliline, muutudes ajas ja arenedes edasi uuteks lahendusteks, nii et ideed saavad reaalsuseks.

Recent Posts

See All
bottom of page